Giải trí

Trâm Anh dự thi Mrs International Global 2022

Trâm Anh đã được bà Saron Too, Chủ tịch Mrs. International Global và ông Vũ Thái đại diện cho Công ty giải trí Crystal Star, đơn vị giữ bản quyền, trao sash đại diện cho Việt Nam thi đấu tại Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *