Anime - Manga

Hơn 50 câu nói hay về One Piece khiến bạn phải khóc!

Cập nhật ngày 18 tháng 11 năm 2022 bởi Ernie One Piece là một trong những Chương trình Anime hay nhất, với một số khoảnh khắc đầy cảm hứng và lấy nước mắt nhất, từ Zoro, Râu Trắng, Nico Robin, Shanks, v.v. tại đây… kể cả từ phần mới nhất phim ảnh! NHỮNG CÂU NÓI TUYỆT VỜI TRONG ONE PIECE Những câu nói của Zoro 52. Đây là khi Zoro đối đầu với…

Hơn 50 câu nói hay về One Piece khiến bạn phải khóc! Đọc thêm “

The post Hơn 50 câu nói hay về One Piece khiến bạn phải khóc! xuất hiện đầu tiên trên QTA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *