Giải trí

Hồ Chí Minh xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên

Hồ Chí Minh xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành đoàn Trương Minh Tước phát biểu tại hội nghị – Ảnh: TTXVN

TThành đoàn khởi động Cuộc vận động “Xây dựng giá trị gương mẫu thanh niên Hồ Chí Minh” từ năm 2013, gắn với bốn giá trị “Yêu nước – Khát vọng, Đạo đức – Trách nhiệm, Tri thức – Sáng tạo, Năng động – Văn minh”.

Đến năm 2017, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ X, Thành đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng giá trị gương mẫu của tuổi trẻ Thành phố giai đoạn 2018-2022.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Trương Minh Tước, giai đoạn 2018 – 2022, Thành đoàn đã chủ động nắm bắt xu thế của đoàn viên, thanh niên trong việc đầu tư, triển khai một số hoạt động, sản phẩm. các sản phẩm tuyên truyền trong việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thành phố.

Từ cuộc thi “Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền của Đoàn trên mạng xã hội”Nhiều sản phẩm chất lượng đã được sử dụng và có sức lan tỏa đến đông đảo các cơ sở Đoàn, góp phần tuyên truyền, khắc họa rõ nét hơn những giá trị của hình mẫu thanh niên Thành phố trong thời kỳ mới.

Thành đoàn cũng đẩy mạnh, đổi mới phương thức tuyên truyền trên website, trang cộng đồng “Đội TNTP Hồ Chí Minh” và các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn – Hội – Đội thành phố; quảng bá chuyên mục “Gương sáng tuổi trẻ Thành phố Anh hùng” trên Trang thông tin điện tử Thành Đoàn …

Đến nay, 100% các Huyện đoàn, Huyện đoàn và Đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn đã triển khai đồng bộ Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin, một chuyện đẹp”; đầu tư, triển khai nhiều sản phẩm tuyên truyền cổ vũ những hành động đẹp, lối sống văn hóa, phê phán những hành vi thiếu văn hóa trong giới trẻ.

Đồng chí Trương Minh Tước cho biết, trong giai đoạn 2022 – 2027, Thành đoàn sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các giá trị của hình mẫu thanh niên thành phố gắn với đặc điểm, văn hóa, nhân cách của người TNTP Hồ Chí Minh. Thành phố Minh. Năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân hậu, giàu tình cảm.

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Thành phố mang tên Bác phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, ý chí quật cường, tự hào về dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão và khát vọng xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, tuân theo pháp luật; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ.

Anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong việc xây dựng giá trị gương mẫu của thanh niên TP.HCM, vẫn còn một bộ phận chưa Cán bộ Đoàn chưa thực sự quán triệt tinh thần nêu gương; chưa khai thác hết chức năng, lợi thế của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành đoàn để tham gia hỗ trợ xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thành phố.

Trung ương Đoàn mong muốn thời gian tới, các cơ sở Đoàn tăng cường, đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền về nội dung, nội dung các giá trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *