Giải trí

‘Happy Garage’ tập 26: Khải chết để em gái sống?

Nhà để xe hạnh phúctập 26: Lão Phi chĩa súng vào Khải và Vân; Sơn Ca mắng Khải khi vừa tỉnh dậy.

  • ‘Happy Garage’ tập 25: Liệu Sơn Ca có cứu được Khải khỏi bẫy của lão Phi?
  • ‘Happy Garage’ tập 24: Khải và Sơn Ca trở thành một cặp?
  • ‘Happy Garage’ tập 22: Khải và ‘đối thủ’ trung thành?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *