Đời sống

Cậu bé 3 tuổi nổi tiếng với tài viết thư pháp


Cậu bé Gao Yubo đến từ tỉnh Hắc Long Giang đã học viết thư pháp nhờ quan sát mẹ và trở nên nổi tiếng nhờ tài năng đặc biệt này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *