Đời sống

Adenovirus lây nhiễm như thế nào?


Adenovirus lây truyền qua đường hô hấp, giọt bắn trong không khí, tiếp xúc gần, gây cảm lạnh, viêm phế quản và các bệnh đường ruột cho nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *