Anime - Manga

Phòng trưng bày Imaizumi Kagero

Bộ sưu tập ảnh moe của cô gái người sói Kagero Imaizumi từ trò chơi la hét Touhou. Vui thích!

Đọc thêm ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *