Tin Game

Liên minh huyền thoại: Thông tin chi tiết về bản cập nhật chính thức 12.18 – Các chỉnh sửa của Udyr, cân bằng meta ADC trước CKTG

Chi tiết cập nhật LoL 12.18

Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật chính thức ngày 12.18 - Udyr đã chỉnh sửa, cân bằng meta ADC trước CKTG

Chi tiết cân bằng sức mạnh tướng 12,18

Udyr (Chỉnh sửa chính)

Số liệu thống kê cơ bản

 • Máu mỗi cấp giảm từ 106 >> 98
 • Giáp mỗi cấp giảm từ 5.2 >> 4.7

Q

 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 45 ~ 28 >> ​​20
 • Mới: 2 đòn đánh đầu tiên tăng phạm vi tấn công lên 50 (giống như thức tỉnh)
 • Mới: Thức tỉnh Q gây 2 ~ 5% (+0.03 AD cộng thêm) máu tối đa dựa trên AD của 2 đòn đánh đầu tiên
 • Tỉ lệ AP của đòn tấn công sét tăng từ 0,006% >> 0,008%

W

 • Hồi máu giảm từ 1.2 / 1.26 / 1.32 / 1.38 / 1.44 / 1.5% >> 1.2%
 • Shield giảm từ 2 / 2.5 / 2.8 / 3.2 / 3.6 / 4.0% >> 2.2.3 / 2.6.2.8 / 3.2 / 3.5%
 • Lifesteal tăng từ 15% >> 15/16/17/18/19/20%

R

 • Sát thương phép giảm từ 20/38/56/74/92/1110 + 0,4 sức mạnh phép thuật << 20/36/52/68/84/100 + 0,35 sức mạnh phép thuật
 • Sát thương quái vật tăng từ 50/60/70/80% >> 40/55/70/85%

Maokai

 • Hồi máu nội tại giảm từ 4.8-14% >> 4.5-12%
 • Q – Sát thương cộng thêm lên quái vật tăng từ 40 – 120 >> 80 – 160
 • Tỉ lệ sức mạnh phép thuật của E – giảm từ 42,5% >> 40%
 • E – Tỉ lệ sức mạnh phép thuật tăng giảm từ 85% >> 80%

Ashe

 • Q – Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 20-40% >> 25-55%

Thresh

 • Máu mỗi cấp tăng từ 115 >> 120
 • E – Sát thương tăng từ 65-185 >> 75-215

Lee Sin

 • Máu mỗi cấp tăng từ 99 >> 105
 • W – Lifesteal tăng từ 5-23% >> 5 – 27%

Cái mũi

 • W – Giảm tốc độ đánh tăng từ 50% >> Giảm 75% tốc độ di chuyển
 • R: Thời gian hồi chiêu giảm từ 120 >> 110 – 90

Bỏ lỡ vận may

 • AD cộng thêm mỗi cấp giảm từ 2.7 >> 2.4
 • Máu mỗi cấp giảm từ 107 >> 103

Kalista

 • Máu cơ bản giảm từ 604 >> 564

Hecarus

 • Q – Sát thương VL cộng thêm giảm từ 95% >> 90%
 • Q – Sát thương tăng giảm từ + 6% mỗi 100 AD >> + 5% mỗi 100 AD cộng thêm
 • W – Hồi máu giảm từ 30% (+ 2,5% mỗi 100 AD cộng thêm) >> 25% (+ 2% mỗi 100 AD cộng thêm)

Kayn đỏ

 • Q – Tỉ lệ HP giảm trên 100 AD cộng thêm giảm từ 5% >> 3.5%

Lulu

 • W – Tốc độ di chuyển giảm từ 30% >> 25%
 • W – Biến hình giảm từ 1.25-2.25 giây >> 1.2 – 2 giây
 • W – Thời gian hồi chiêu tăng từ 17 – 13 >> 17 – 15 giây

dạ khúc

 • AD cộng thêm mỗi cấp giảm từ 3.1 >> 2.6

Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết cập nhật chính thức ngày 12.18 - Udyr đã chỉnh sửa, cân bằng meta ADC trước CKTG 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.