Anime - Manga

Hướng dẫn cơ bản về Phương pháp phân tích giao dịch ngoại hối?

Các nhà giao dịch trong ngày chủ yếu sử dụng phân tích ngoại hối để quyết định nên mua hay bán các chiến lược giao dịch. Nó có thể mang tính kỹ thuật cao, đòi hỏi các tài nguyên như phần mềm biểu đồ. Nó cũng có thể là đáng kể, tập trung vào các số liệu tài chính hoặc các sự kiện hiện tại.

Đối với một nhà giao dịch ngoại hối mới làm quen, phân tích có thể là một ý tưởng khó hiểu. Tuy nhiên, nó có thể được chia thành ba loại. Hãy thảo luận về chúng một cách chi tiết.

Cơ sở phân tích

Phân tích cơ bản thường được sử dụng để theo dõi các số liệu như lãi suất trái phiếu, số liệu thất nghiệp, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và các loại số liệu kinh tế khác xuất phát từ các quốc gia để đánh giá các chuyển động trên thị trường tiền tệ. Chẳng hạn, một nhà giao dịch phải thực hiện một nghiên cứu cơ bản về cặp tiền tệ EUR hoặc USD, sẽ có được thông tin về lãi suất đồng Euro có lợi hơn so với thông tin về lợi suất trái phiếu Mỹ. Bạn có thể khám phá thêm về giao dịch bằng cách nhấp vào đây thị trường xác thực mở tài khoản.

Đánh giá kĩ thuật

Cả công nghệ thủ công và tự động đều được sử dụng cho các chỉ số kỹ thuật. Quy trình thủ công gợi ý rằng nhà giao dịch đánh giá các chỉ báo kỹ thuật và diễn giải dữ liệu để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Phân tích giao dịch tự động ngụ ý rằng nhà giao dịch đang “đào tạo” chương trình để tìm kiếm các chỉ số cụ thể và phân tích chúng để thực hiện các lựa chọn mua hoặc bán. Bất cứ nơi nào phát hiện tự động có thể có lợi từ phân tích thủ công là nó được thiết kế để loại trừ kinh tế học hành vi khỏi các lựa chọn giao dịch. Các hệ thống ngoại hối sử dụng các biến động giá trước đó để dự báo giá trị của một loại tiền tệ trong tương lai. Phân tích cơ bản là cần thiết cho người mới bắt đầu giao dịch thành công.

Phân tích cuối tuần

Phân tích hàng tuần là rất cần thiết để thực hiện giao dịch. Lý do đầu tiên là bạn muốn có một viễn cảnh “bức tranh toàn cảnh” về ngành mà bạn quan tâm. Bạn không cần phải phản ứng với mọi thứ khi chúng xảy ra vào cuối tuần vì thị trường đóng cửa và không thay đổi linh hoạt. để bạn có thể quét địa hình, có thể nói như vậy. Thứ hai, phân tích cuối tuần sẽ hỗ trợ bạn thiết lập chiến lược giao dịch cho tuần tiếp theo, cũng như tâm lý cần thiết.

Sử dụng phân tích thị trường ngoại hối

Điều quan trọng là phải đặt câu hỏi về các nguyên tắc cơ bản của phân tích thị trường ngoại hối. Một quá trình ba bước được phác thảo dưới đây.

Nghệ thuật giao dịch hiệu quả một phần dựa trên sự nắm bắt các kết nối thị trường hiện tại và lý do đằng sau những tương tác này. Điều quan trọng là thiết lập cảm giác về quan hệ nhân quả trong khi lưu ý rằng các liên kết này có thể thay đổi theo thời gian.

Một nhà giao dịch có thể hưởng lợi bằng cách lập biểu đồ các chỉ số quan trọng cho từng thị trường trong một khoảng thời gian dài hơn. Hoạt động này có thể hỗ trợ nhà giao dịch xác định các mối liên kết thị trường và nếu một chuyển động trong một lĩnh vực là ngược lại hoặc kết hợp với một lĩnh vực khác.

  • Đồng thuận ở các thị trường khác

Bằng cách theo dõi các chỉ số khác trong cùng một tuần hoặc chu kỳ hàng tháng, chúng ta có thể biết liệu thị trường có đang tiến gần đến điểm bùng phát hay không. Sau đó, sự đồng thuận có thể được sử dụng để thực hiện trao đổi một tài sản bị ảnh hưởng bởi lượt.

Dòng dưới cùng:

Không có hình thức phân tích “tối ưu” nào cho giao dịch ngoại hối giữa phân tích cơ học và kinh tế. Khoảng thời gian và tính khả dụng của chúng xác định lựa chọn kiến ​​thức tốt nhất của các nhà giao dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *