Tin Game

Genshin Impact: Tổng hợp Biểu ngữ Nhân vật và Sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới | SharingFunVN

Genshin Impact: Bộ sưu tập Biểu ngữ nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới

Biểu ngữ nhân vật 5 sao trong Genshin Impact 3.1

Cùng với 3 nhân vật mới gồm Cyno, Nilou và Candace, banner 3.1 vẫn sẽ được chia thành 2 giai đoạn chính với một Rerun cho Venti và Albedo. Theo đó, 2 băng rôn được chia làm 2 đợt như sau:

Nửa đầu: Cyno + Venti + Candace và 2 nhân vật 4 sao khác

Genshin Impact: Bộ sưu tập Biểu ngữ nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới 2

Nửa sau: Nilou + Albedo + 3 nhân vật 4 sao khác

Genshin Impact: Tóm tắt các Biểu ngữ Nhân vật và Sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới 3

Bộ sưu tập vũ khí mới sẽ xuất hiện trong Genshin Impact 3.1

Người kiếm một lần 5 sao mới: Key of Khaj-Nisut (Thị trấn Nilou)

Ngọn giáo 5 sao mới: Red Sand Scepter

Genshin Impact: Bộ sưu tập Biểu ngữ Nhân vật và Sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới 4

Quà tặng sự kiện Love 4 Stars: Spike Of The Wind

Đĩa đơn 4 sao mới: Moonlight Xiphos

Phép thuật 4 sao mới: Chuyển vùng sao đêm

Genshin Impact: Bộ sưu tập các biểu ngữ nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới 5

Tóm tắt các sự kiện sắp tới

Sự kiện Ballad and Brews

  • Chuỗi sự kiện tại Mondstadt với nhiều sự kiện, mini game đa dạng với phần thưởng là Ngọn thương của Gió Mới.

Genshin Impact: Bộ sưu tập Biểu ngữ nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *