Tin Game

DTCL: Cập nhật 12.17b Chi tiết – Nerf mở rộng meta của Rage Dragon Xayah, Xạ thủ và nhiều tướng mạnh

DTCL: Chi tiết bản cập nhật 12.17b - Nerf lật ngược meta Xayah, Xạ thủ và nhiều tướng mạnh

Chi tiết cập nhật DTCL 12.17b

Số dư bộ lạc DTCL 12.17b

Xạ thủ

  • Sát thương vỏ giảm từ 175/350/550% => 150/300/475%

Rồng đen

  • Lượng máu tăng thêm giảm từ 600/800/1000/1800 => 500/750/1000/1800

DTCL: Cập nhật 12.17b Chi tiết - meta gấp Nerf Xayah, Xạ thủ và nhiều tướng mạnh 2

Hero Balance 12.17b

Aphelios

  • Sát thương giảm từ 65 => 60
  • Tốc độ đánh giảm từ 0.8 => 0.75

Jayce

  • Thời gian làm choáng giảm từ 1.5 => 1.25

Olaf

  • Mana nerf từ 50/100 => 30/100
  • Sát thương nội tại giảm từ 5 => 4

đền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *