Giải trí

Đồng chí Hà Duy Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định

Anh Hà Duy Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định - Ảnh 1.

Anh Hà Duy Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định – Ảnh: ĐÌNH TRƯỜNG

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu các phó bí thư và bầu 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Trước đó, đại hội đã bầu 39 anh chị vào Ban chấp hành khóa mới.

Hội nghị cũng đã bầu ông Nguyễn Thành Trung; Ông Phạm Hồng Hiệp và bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hà Duy Trung cho biết, nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục ĐVTN phù hợp với tình hình thực tế và từng đối tượng thanh niên. .

Trong đó tập trung xây dựng các điển hình, mô hình tiêu biểu để giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng. Với việc đổi mới phương pháp và nội dung giáo dục đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trong toàn tỉnh.

Nổi bật là chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp được tập trung triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với thanh niên.

“Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung vào một số đề án chính như: Đề án Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định tham gia Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2027; Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng thanh niên giai đoạn 2022 – 2027; Nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên giai đoạn 2022 – 2027; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 – 2027 ”, ông Hà Duy Trung cho biết thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *