Anime - Manga

Đánh giá Futoku no Guild — C

Những cô gái dễ thương bị quái vật tấn công tình dục.

Nó hoàn toàn là rác. Tôi rất thích nó nhưng số dặm của bạn có thể thay đổi. Mage là cô gái tốt nhất.

  • Kể chuyện – C – Cung cấp chính xác những gì nó dự định.
  • Giọng nói – B – Nó khác nhau.
  • Nhân vật – C – Chịu không nổi Hitamuki nhưng những người khác thì không sao. Tôi thực sự cũng thích nhân vật nam, điều này chắc chắn là khác đối với thể loại này.
  • Chú ý Grab – C – Tôi đã hoàn thành.
  • Sản xuất – C – Không tốt.
  • Tổng thể – C

khuyến nghị – Trường trung học DxD, Daimidaler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *