Giải trí

Thông điệp từ thư ký

Tham quan bảo tàng được coi là một trong những cách học và tìm hiểu lịch sử sinh động, trực quan – Ảnh: QL Đó là chia sẻ của đại biểu Dương Trọng Phúc, phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Anh Phúc cho biết anh vừa trở về sau chuyến đi thứ 5 […]