Đời sống

7 yếu tố làm giảm uy tín tín dụng của bạn

Uy tín tín dụng là thuật ngữ ngày càng được nhiều người quan tâm. Các ngân hàng và công ty tài chính sử dụng điểm tín dụng để làm căn cứ thể hiện khả năng trả nợ của bạn. Trước khi đăng ký bất kỳ khoản vay nào, bạn nên kiểm tra điểm tín dụng của mình và biết về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến nó.

Trong khi hầu hết mọi người biết tầm quan trọng của điểm tín dụng tốt, nhiều người không nhận thức được các yếu tố ảnh hưởng đến điểm tín dụng. Trong khi một số yếu tố là hiển nhiên, những yếu tố khác thì không. Đọc tiếp để tìm hiểu về các yếu tố không rõ ràng có thể làm giảm điểm tín dụng của bạn.

Tỷ lệ sử dụng tín dụng cao

Giới hạn sử dụng tín dụng là tỷ lệ giữa số dư chưa thanh toán của bạn với giới hạn tín dụng. Nếu tỷ lệ này cao, nó có tác động tiêu cực đến điểm tín dụng của bạn. Do đó, để duy trì điểm tín dụng tốt , bạn cần duy trì hạn mức sử dụng tín dụng trong khoảng 20-30%.

Thực hiện quá nhiều yêu cầu vay vốn

Bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào cũng luôn xem xét lịch sử tín dụng của bạn trước khi phê duyệt khoản vay hoặc đơn đăng ký tín dụng của bạn. Nhiều câu hỏi về khoản vay có thể ảnh hưởng xấu đến điểm tín dụng của bạn vì người cho vay sau đó sẽ đánh giá mức độ tín nhiệm của bạn dựa trên mức độ khao khát hoặc tuyệt vọng mà bạn đã thể hiện khi nhận được một khoản vay hoặc tín dụng.

uy tín tín dụng

Thanh toán trễ

Nếu bạn muốn có điểm tín dụng tốt, bạn không thể bỏ lỡ các khoản thanh toán bằng EMI hoặc thẻ tín dụng, thậm chí không một khoản thanh toán nào. Lịch sử thanh toán có tác động mạnh mẽ đến điểm tín dụng. Bạn càng bỏ lỡ nhiều khoản thanh toán, điểm tín dụng của bạn sẽ càng giảm.

Đăng ký quá nhiều thẻ tín dụng cùng một lúc

Việc đăng ký quá nhiều thẻ tín dụng trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm giảm đáng kể điểm tín dụng của bạn vì nó sẽ làm giảm độ dài của lịch sử tín dụng, đồng thời sẽ thêm quá nhiều câu hỏi vào báo cáo tín dụng của bạn.

Giải quyết khoản nợ của bạn

Một tài khoản đã thanh toán có thể làm ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Tài khoản đã thanh toán có nghĩa là người cho vay hoặc ngân hàng đã đồng ý thanh toán tài khoản với số tiền ít hơn nhiều so với số tiền bạn nợ. Vì vậy, đó chắc chắn là một nhận xét tiêu cực về điểm tín dụng của bạn.

Không có sự kết hợp tín dụng trong báo cáo của bạn

Hỗn hợp tín dụng đề cập đến các loại tài khoản xuất hiện trong báo cáo tín dụng của bạn. Việc kết hợp nhiều loại tài khoản tín dụng có tác động tích cực đến điểm tín dụng của bạn. Bạn đang cho người cho vay thấy rằng bạn chịu trách nhiệm và có thể quản lý thành công các loại tài khoản tín dụng khác nhau cũng như các khoản thanh toán của họ.

Đóng thẻ tín dụng cũ của bạn

Đóng thẻ tín dụng cũ của bạn có vẻ như là một hành vi có trách nhiệm, nhưng nó thực sự có thể làm tổn hại đến điểm tín dụng của bạn. Giữ thẻ tín dụng cũ của bạn mở sẽ kéo dài lịch sử tín dụng của bạn.

Để có điểm tín dụng tốt, điều bắt buộc là bạn phải có lịch sử tín dụng tốt , giữ số dư tín dụng chưa thanh toán ở mức thấp và kiểm tra điểm tín dụng của bạn thường xuyên. Điểm tín dụng tốt mở ra rất nhiều cơ hội tín dụng cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *