Anime - Manga

Xem Hàng hóa AX 2022 của chúng tôi!

Nổi bật với Hàng hóa AXE và Hàng hóa được cấp phép chính thức của Anime Expo của chúng tôi. Hãy đến xem các gian hàng AX Merch của chúng tôi nằm ở Lối vào Đại sảnh Kentia, Sảnh Nam và Sảnh Tây!

Lưu ý: Các Cửa hàng Hàng hóa Anime Expo của chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ. Vui lòng lập kế hoạch chuyến đi AXE của bạn cho phù hợp.

Xem AX Merch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *