Anime - Manga

Sao TVB cosplay Anya Spy x Family khiến người xem mù quáng

Có rất nhiều người đã cosplay Anya trong Spy x Family, nhưng có bao nhiêu người đạt đến trình độ của các cosplayer trong bài viết này?

Bạn có biết game show “Jiangmen Ren” của đài TVB Hong Kong mà người dẫn chương trình luôn hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng không? Có thể biết, có thể không, nhưng biết hay không cũng không khỏi khiến bạn… lóa mắt trước bộ cosplay Anya Spy x Family đẹp đến từng hạt gạo trong bài viết này.

cosplay Anya

cosplay Anya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *