Anime - Manga

Phòng trưng bày Halloween #13 | phim hoạt hình

Bộ sưu tập hình ảnh moe Halloween cô gái anime phù thủy

Thời gian cho một số phép thuật và phù thủy. Đó là thời gian Halloween!! Lừa hay đãi? Thưởng thức những hình ảnh moe:

Năm nay tôi quyết định đặt một số đồ trang trí halloween ở nhà.

Nguồn ảnh: Yande.re

Cú sút của Omake:

Bài viết trên blog liên quan:

  • Phòng trưng bày Halloween #12
  • Phòng trưng bày Halloween #11
  • Phòng trưng bày Halloween #10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *