Đời sống

Nhà yến chống lũ


Được xây dựng trên khu vực thường xuyên bị lũ dâng cao hơn 1 m, ngôi nhà ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang được thiết kế giống tổ chim với tầng trệt bị bỏ trống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *