Tin Game

Liên minh huyền thoại mở 6 trang phục Halloween và Vinh dự 5 cho bản cập nhật 12.20 sắp tới

Malzahar Tam đại thần (Món quà danh dự 5)

Liên minh huyền thoại mở 6 trang phục Halloween và Vinh dự 5 cho bản cập nhật 12.20 sắp tới

Leblanc the Witch

Liên minh huyền thoại mở 6 trang phục Halloween và Vinh dự 5 cho bản cập nhật 12.20 sắp tới 2

Anivia the Witch và Senna the Witch

Liên minh huyền thoại mở 6 trang phục Halloween và Vinh dự 5 cho bản cập nhật 12,20 sắp tới 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *