Giải trí

‘Dou Trí’ tập 51: Đinh Hoàng Đức muốn gì ở chủ tịch tỉnh Đông Bình?

Witstập 51: Chủ tịch tỉnh Đông Bình muốn thăng chức cho Đinh Hoàng Đức vào con đường chính trị; Khang IT bị bắt.

  • ‘Dou Trí’ tập 50: Chủ tịch tỉnh Đông Bình cũng liên quan đến hàng lậu?
  • ‘Dou Trí’ tập 49: Vì sao Đại tá Trấn Giang bí mật bắt Hiếu về ‘mobi’?
  • ‘Dou Trí’ tập 48: Vũ phát hiện ‘nội gián’ ở Công an tỉnh Đông Bình?

Leave a Reply

Your email address will not be published.