Giải trí

‘Dou Trí’ tập 50: Chủ tịch tỉnh Đông Bình cũng liên quan đến hàng lậu?

Wits tập 50: Trợ lý Đinh Hoàng Đức sai người xóa nhanh toàn bộ dữ liệu trên TN Mobi lậu; Chủ tịch tỉnh gọi điện yêu cầu Đinh Hoàng Đức nhanh chóng “dọn rác”.

  • ‘Dou Trí’ tập 49: Vì sao Đại tá Trấn Giang bí mật bắt Hiếu về ‘mobi’?
  • ‘Dou Trí’ tập 48: Vũ phát hiện ‘nội gián’ ở Công an tỉnh Đông Bình?
  • ‘Dou Trí’ tập 47: Hé lộ quyền lực ‘khủng’ của Đinh Hoàng Đức?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *