Giải trí

‘Dou Trí’ tập 49: Vì sao Đại tá Trấn Giang bí mật bắt Hiếu về ‘mobi’?

Wits tập 49: Hiếu ‘mobi’ và chủ tịch Alpha căng thẳng với nhau; Đại tá Trần Giang đã bí mật về Đông Bình, phối hợp với Công an tỉnh điều tra.

  • ‘Dou Trí’ tập 48: Vũ phát hiện ‘nội gián’ ở Công an tỉnh Đông Bình?
  • ‘Dou Trí’ tập 47: Hé lộ quyền lực ‘khủng’ của Đinh Hoàng Đức?
  • ‘Trí Tuệ’ tập 46: Đại tá Trần Giang vẫn chưa bắt được ‘trùm cuối’?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *