Đời sống

Các triệu chứng của nhiễm Adenovirus khác với Covid, bạn cảm thấy thế nào?


Không giống như cảm lạnh và Covid-19, Adenovirus có thể gây viêm kết mạc hoặc tiêu chảy cấp tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published.