Anime - Manga

Anime Abandon: Neon Genesis Evangelion Phần 1

Câu chuyện về Neon Genesis Evangelion là câu chuyện về Hideaki Anno, và fandom anime nói chung. Tốt hơn, và xấu hơn.

ÁO SƠ MI VÀ ĐĂNG KÝ BÁN TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *