Anime - Manga

Anime Abandon: Blade of the Phantom Master

Này, người Hàn Quốc cũng có thể tạo ra niềm vui, trò chơi hành động! Và ít có bộ phim nào vui nhộn, hay lắt léo như Blade of the Phantom Master.

ÁO SƠ MI VÀ ĐĂNG KÝ BÁN TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *