Đời sống

TP.HCM muốn đấu thầu tập trung 308 loại thuốc


Sở Y tế TP.HCM muốn mở rộng danh mục đấu thầu tập trung 308 loại thuốc để giải quyết tình trạng thiếu thuốc tại các trạm y tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *