Anime - Manga

Người rèn Anya | phim hoạt hình

Spy x Family, Nhà ngoại cảm, anime, moe, thư viện hình ảnh, bất kỳ người giả mạo nào

Bạn có phải là fan của cô gái có khả năng ngoại cảm Anya Forger trong bộ anime Spy x Family không? Phòng trưng bày Moe phía trước.

Tôi chưa xem anime nhưng có vẻ khá hay.

Nguồn hình ảnh: Gelbooru.com

Cú sút của Omake:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *