Đời sống

Nam và nữ có nguy cơ bị vô sinh như nhau không?