Giải trí

‘Happy Garage’ tập 24: Khải và Sơn Ca trở thành một cặp?

Nhà để xe hạnh phúc tập 24: Khải chính thức tỏ tình với Sơn Ca; Trung ‘trâu’ gặp được tình yêu đích thực của đời mình; Vân tổ chức sinh nhật trong gara.

  • ‘Happy Garage’ tập 22: Khải và ‘đối thủ’ trung thành?
  • ‘Happy Garage’ tập 21: Khải bị Sơn Ca lừa như thế nào?
  • ‘Happy Garage’ tập 20: Lão Phi có âm mưu gì tiếp cận Vân?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *