Anime - Manga

Giới thiệu về khoản đầu tư của Kadokawa vào ANN

Tham gia một gia đình lớn hơn, với nhiều tài nguyên hơn, nhưng vẫn độc lập về mặt biên tập.


Mạng tin tức Anime đã đồng ý mua lại Kadokawa World Entertainment (KWE), một công ty con của Kadokawa có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tất cả các công cụ pháp lý kỹ thuật có thể được tìm thấy trong thông cáo báo chí này tại đây.

Nhưng tôi muốn đảm bảo rằng những người quan trọng nhất đối với chúng tôi, độc giả của chúng tôi, đã tìm hiểu điều này ngay từ chúng tôi và tôi muốn chia sẻ một số chi tiết quan trọng nhất với bạn.

Trên hết, hai điều quan trọng nhất đối với tôi khi thảo luận về dự án này với Kadokawa là nhóm của ANN vẫn không thay đổi và ANN duy trì tính toàn vẹn và độc lập trong biên tập của mình. May mắn thay, bản thân Kadokawa khẳng định rằng đây cũng là những ưu tiên đối với họ. Họ muốn đầu tư vào ANN vì họ ủng hộ sứ ​​mệnh và tính chính trực của ANN, và không quan tâm đến việc thay đổi những gì khiến ANN trở thành nguồn tin tức anime đáng tin cậy nhất trên internet.

Cá nhân tôi sẽ vẫn là nhà xuất bản của ANN và sự độc lập về biên tập của chúng tôi là đảm bảo theo hợp đồng. Mạng tin tức Anime có lịch sử lâu dài độc lập về mặt biên tập đối với cả các nhà quảng cáo lớn nhất và các nhà đầu tư của chúng tôi, và điều này sẽ không thay đổi.

Cũng sẽ không có thay đổi ngay lập tức đối với bất kỳ bộ phận nào trong nhóm của ANN, ngoại trừ một giám đốc điều hành cấp cao sắp nghỉ hưu. Tất cả nhân viên của chúng tôi sẽ không thay đổi, tuy nhiên chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhân viên trong tương lai gần, đặc biệt là trong bộ phận phát triển web của chúng tôi.

Là một phần của thương vụ mua lại này, KWE sẽ đầu tư đáng kể vào việc phát triển phần mềm của ANN. Một số dự án mới sẽ được khởi động, và một số dự án bị kẹt trong quá trình phát triển quá lâu sẽ được ưu tiên.

Như tôi đã viết trong thông cáo báo chí, “Tôi rất vui vì cơ hội này được hợp tác với Kadokawa và Kadokawa World Entertainment để cải thiện đáng kể Mạng tin tức Anime trong suốt những năm tới. Bản thân tôi và tất cả nhân viên của ANN vẫn hoàn toàn tận tâm với các tiêu chuẩn báo chí chuyên nghiệp, toàn diện và độc lập về mặt biên tập mà ANN đã được biết đến và chúng tôi tin rằng các nguồn lực của Kadokawa sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền báo chí của ANN và độc giả của chúng tôi. ”

Bản thân tôi và Bandai Namco Filmworks sẽ vẫn là cổ đông thiểu số trong công ty mới đang được thành lập để hoạt động Mạng tin tức Anime.

Christopher Macdonald


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *