Anime - Manga

Cuộc diễu hành bật lên Nekopara

Sau khi nhảy, một số hình ảnh Flickr của bộ hình Pop Up của Good Smile Company về chương trình anime Nekopara. Tất cả các hình ảnh thuộc về album Pkbrown16384 Flickr.

Đọc thêm ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *