Anime - Manga

Chai, buổi sáng kim loại

Tôi đã có cuốn tiểu thuyết này trong hai năm qua và vẫn chưa hoàn thành nó đi tôi! Vì vậy, hôm nay chúng tôi đang cố gắng hoàn thành ít nhất một nửa cuốn tiểu thuyết này. Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu đăng những gì tôi đang đọc như thế này. Tôi không biết có ai đã từng thử đăng câu chuyện lên chưa. Khá nhiều sao chép Instagram và không phải ai cũng theo dõi bạn trên các tài khoản khác của bạn.

lita x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *