Anime - Manga

Tâm lý đám đông 100 III – 10

Như Đám đông tâm lý 100 chuyển sang hành động cuối cùng của nó, nó – chắc chắn – sẽ chuyển sang một tình tiết chiến đấu nóng bỏng sau chuyến đi chơi buồn vui lẫn lộn và do nhân vật điều khiển nhất trong mùa. Đó luôn là một khoảnh khắc nguy hiểm đối […]