Anime - Manga

Secelia Dote | phim hoạt hình

Cecelia Dote, Gundam, Witch from Mercury, moe, thư viện hình ảnh, danbooru

Secelia Dote, một trong những nhân vật nữ của anime Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, hiện có nhiều fan art hơn bất kỳ Gundam yêu thích nào của bạn.

Mặc dù trong chương trình, cô ấy dành nhiều thời gian hơn trên ghế dài trong cuộc họp.

Secelia Dote không có bộ ngực lớn. Tài sản của cô là trong ass.

Cecelia mỉa mai có phải là một trong những nhân vật yêu thích của bạn không?

Nguồn hình ảnh: Danbooru

Cảnh quay Omake: Renee Costa và Secelia Dote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *