Anime - Manga

Bảng xếp hạng Anime mùa xuân 2019 Tuần 5: Fairy vẫn chưa thuộc về Attack On Titan Season 3

Anime Trending đã công bố Bảng xếp hạng Anime mùa xuân 2019 tuần 4 (từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 5). Tuần này chúng ta vẫn được xem cuộc đua song mã giữa hai bộ phim Giỏ trái cây Kimetsu no Yaiba. Nếu tuần trước là sự gia tăng của Giỏ trái cây sau đó đến lượt của tuần này Kimetsu no Yaiba giữ ngai vàng. Tuần này, 3 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng thuộc về: Kimetsu no Yaiba # 1; Attack On Titan Season 3 phần 3 # 2;Giỏ Trái cây # 3.

Danh sách các anime thống trị theo tuần: [Tuần 1] [Tuần 2] [Tuần 3] [Tuần 4]

  • Giỏ trái cây:Tuần 4, 2
  • Kimetsu no Yaiba:Tuần 5, 3, 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *