Anime - Manga

Heavenly Delusion – All the Anime

Ngày 10 tháng 8 năm 2022 · 0 bình luận Của Jonathan Clements. Manga của Masakazu Ishiguro Thiên đường ảo tưởng bắt đầu với chương mở đầu siêu lừa đảo kép, trong đó một đám trẻ ngu ngốc đi học, được kèm cặp bởi một người máy, phàn nàn về một bài kiểm tra toán […]